Πολύ υψηλό επίπεδο, από άνθρωπο πραγματικά αφοσιωμένο σε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει. Δύσκολο να βρει κανείς υπηρεσίες με τέτοια ποιότητα.